22 Grudnia 2014 Poniedziałek Imieniny:Beata, Drogomir, Flawian, Franciszka, Gryzelda, Honorata, Ksawera, Ksaweryna, Zenon, Zenona

KołaKoło nr 1

 

Mariusz Kowalczuk

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt: mariusz.kowalczuk@chelm.pl

więcej

zamknij

Chełmianin (lat 44), mgr ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, absolwent Akademii Finansów w Warszawie, Międzynarodowej Szkoły Menedżerów oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie nauki o zarządzaniu. Obecnie dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Radny Rady Miasta, przewodniczący Komisji Rodziny Zdrowia i Ochrony Środowiska, przewodniczący Klubu Radnych PO. Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w Chełmie. Energiczny, pełen optymizmu. Jest osobą rzetelną i pracowitą. Dewiza życiowa, którą się kieruje: "kiedy chcemy podjąć decyzję nie pytamy czy sytuacja jest dobra czy zła, ale jakie są możliwości działania". Żonaty, dwie córki; Julia i Klaudia.


Koło nr 2

 

Jacek Winiarczyk

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt:

więcej

zamknij

Jacek Winiarczyk 32 lata. Wykształcenie wyższe, mgr Pedagogiki Pracy Socjalnej, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie na stanowisku referent, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Chełmie ?pomoc nauczyciela i wychowawca świetlicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie ? referent, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ? instruktor terapii zajęciowej. Obecnie pracuję w Biurze Poselskim Grzegorza Raniewicza na stanowisku Dyrektor Biura. Żonaty, córka Wiktoria.


Koło nr 3

 

Małgorzata Sokół

 

Funkcja: przewodnicząca
Zamieszkały: Chełm
Kontakt: malgosiasch@wp.pl

więcej

zamknij

Wykształcenie wyższe. Żona, matka, menadżer kultury, pedagog, wieloletni pracownik administracji. dyrektor Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w zarządzaniu i marketingu. Były dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. Przewodnicząca Komisji ds. przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego", wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków, członek Rady Społecznej Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Członek Platformy Obywatelskiej RP od 2001 roku. Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej RP Powiatu Grodzkiego w Chełmie, przewodnicząca koła nr 3 PO RP w Chełmie. W 2007 r. kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach do Senatu RP.


Koło nr 4

 

Edmund Bożeński

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt:

więcej

zamknij

Edmund Bożeński - lat 45, wykształcenie wyższe ekonomiczne (UMCS w Lublinie), studia podyplomowe z bankowości, finansów, zarządzania, programów pomocowych Unii Europejskiej, w okresie 1991-2002 praca w sektorze bankowym (PKO BP SA, WBC SA), w latach 2002-2006 skarbnik miasta Chełm, od 2007 dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, żona Marzanna nauczycielka, dwoje dzieci.


Koło nr 5

 

Dariusz Grabczuk

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt:

więcej

zamknij

Dariusz Grabczuk lat 42, wykształcenie wyższe, działacz samorządowy. Radny Rady Miejskiej w Chełmie, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM Chełm. Przewodniczący Rady Osiedla "Rejowiecka", nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Chełmie, działacz sportowy, wiceprzewodniczący Miejskiego Szkolnego Zawiązku Sportowego w Chełmie, od lat związany z chełmskimi zapasami. Żona Iwona,pracuje w I LO w Chełmie. Troje dzieci : Klaudia 12 lat,Patryk 9 lat , Gabriel lat 7, uczniowie ZSO Nr 3 w Chełmie. Organizator wielu imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych w mieście. Inicjator wielu ciekawych pomysłów - "jestem tam gdzie ludzie mnie potrzebują".


Koło nr 6

 

Tadeusz Łańcucki

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt: tadlan@wp.pl

więcej

zamknij

Działacz społeczny i samorządowy. Wykształcenie wyższe. Były przewodniczący Rady Osiedla "Zachód", twórca, prezes i animator artystyczny Klubu Seniora "Złoty Kasztan", twórca i kierownik osiedlowej drużyny piłkarskiej grającej z sukcesami w I lidze ChTKKF pod nazwą "Radny dla Zachodu", współtwórca i I prezes klubu tańca towarzyskiego "TAKT" zdobywającego laury w Europie i świecie. Organizator osiedlowych festynów rodzinnych, żona Barbara, córki Sylwia i Katarzyna, 12-letni wnuk Emilek, nieżyjący już ojciec Kazimierz, chełmski społecznik i samorządowiec był przez 15 lat pod opieką Tadeusza i Barbary. Członek zarządu Rady Powiatu Grodzkiego Chełm Platformy Obywatelskiej RP, członek Rady Społecznej MSP ZOZ w Chełmie. Jego motto życiowe: "Nie słowa lecz czyny świadczą o wartości każdego człowieka"


Koło nr 7

 

Krzysztof Grabczuk

 

Funkcja: przewodniczący
Zamieszkały: Chełm
Kontakt: krzysztof.grabczuk@lubelskie.pl

więcej

zamknij

Krzysztof Grabczuk (ur. w 1962 r. w Sawinie) - wicemarszałek województwa lubelskiego,działacz samorządowy i społecznik. W latach 2002 - 2006 prezydent Chełma. Od 2006 do 2007 roku członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Przedsiębiorca, nauczyciel, radny II i III kadencji Rady Miasta Chełm. Doktor Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Katowicach, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania i administracji na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studium menadżerskie i kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu odbył ponadto staż w USA w ramach rządowego programu International Visitor Leadership. Autor wielu publikacji dotyczących samorządu terytorialnego. Żonaty, żona Iwona, dwóch synów. Krzysztof Grabczuk ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, jednak, jak sam mówi, najważniejszy jest dla niego tytuł Ecce Homo (Oto Człowiek), który przyznano mu za niesienie pomocy osobom słabym i potrzebującym.


Koło nr 8

 

Dorota Adamczyk

 

Funkcja: przewodnicząca
Zamieszkały: Chełm
Kontakt: dadamczyk4@wp.pl

więcej

zamknij

Dorota Adamczyk (lat 35), wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Od lat związana z oświatą jako nauczyciel i dyrektor Oddziału niepublicznej szkoły dla dorosłych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka wielu akcji propagujących krwiodawstwo oraz przeszczep szpiku kostnego. Współorganizator konferencji i prelekcji poświęconych transplantacji. Obecnie wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Energiczna, pracowita i zawsze pełna optymizmu. Dewiza życiowa, którą się kieruje: "Wymagaj od siebie nawet wtedy, kiedy nikt by od Ciebie nie wymagał". Szczęśliwa mężatka, jedna ukochana córeczka Aleksandra.
Siedziba : 22-100 Chełm , ulica : Lwowska 13 F ( II Piętro ),    Czynne : Poniedziałek - Piątek ( 09:00 - 15:00 )

Dyżury członków zarządu rady pełnione są w każdą środę w godzinach od 17.00 do 18.00     Telefon: 798 981 305